Nowoczesne technologie pomiarowe dla nauki i przemysłu
  • Aparatura naukowo-badawcza i kontrolno-pomiarowa

  • Aparatura naukowo-badawcza i kontrolno-pomiarowa

maj 2019

Udział w konferencji Corrosion 2019

W dniach 27-29 maja 2019 wzięliśmy udział w konferencji Corrosion 2019 organizowanej przez Politechnikę Warszawską. Główną tematyką spotkania była ochrona przed korozją oraz hamowanie jej rozwoju między innymi poprzez stosowanie powłok metalicznych, organicznych i nieorganicznych. Poruszono także problematykę powstawania korozji w specyficznych warunkach, takich jak środowisko morskie, wystawienie na gorące spaliny czy korozja mikrobiologiczna. Więcej na ten temat możecie znaleźć Państwo na stronie konferencji: http://www.corrosion2019.pl/

Udział w konferencji dot. przygotowania próbek do obrazowania materiałów biologicznych

W dnia od 19 do 24 maja 2019 wspólnie z firmą Tescan-Orsay Physics, braliśmy udział w konferencji poświęconej technikom przygotowywania próbek dla ultra-wysoko rozdzielczego obrazowania materiałów biologicznych (Biological and soft matter sample preparation for high-resolution imaging by high vacuum techniques).

Seminarium poświęcone skaningowej mikroskopii elektronowej

Zapraszamy na organizowane przez nas seminarium poświęcone skaningowej mikroskopii elektronowej. Jest to wydarzenie dedykowane nie tylko dla osób, które mają już doświadczenie w tym zakresie lub posiadają mikroskopy elektronowe. Zapraszamy także osoby bez wiedzy i doświadczenia aby mogły dzięki naszym prezentacjom zdobyć informacje o tej metodzie oraz jej możliwościach badawczych. Prezentowane będą także urządzenia analityczne, które poszerzają zakres informacji jakie daje mikroskopia elektronowa (EDX, EBSD, SEM-FIB, […]

All Rights Reserved ©