Nowoczesne technologie pomiarowe dla nauki i przemysłu
  • Aparatura naukowo-badawcza i kontrolno-pomiarowa

  • Aparatura naukowo-badawcza i kontrolno-pomiarowa

listopad 2022

Instalacja mikroskopów Amber X oraz Clara do Centrum Mikroskopowego Badania Materii SPIN-Lab Uniwersytet Śląski w Katowicach

W ostatnim czasie rozpoczęliśmy dostawy i instalacje w nowo powstałym Centrum Mikroskopowego Badania Materii SPIN-Lab Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W ramach naszych działań do SPIN-Labu trafi w sumie kilkanaście urządzeń, ale jednymi z największych są dwa duże systemy obrazowania Amber X oraz Clara firmy Tescan.Mikroskop Amber X wyposażony jest w analizatory EDX i WDX firmy Oxford Instruments, natomiast Clara posiada zintegrowan z SEM systemem Raman firmy WITec. Przy okazji naszych działań w Chorzowie […]

All Rights Reserved ©