Nowoczesne technologie pomiarowe dla nauki i przemysłu
  • Aparatura naukowo-badawcza i kontrolno-pomiarowa

  • Aparatura naukowo-badawcza i kontrolno-pomiarowa

Aktualności

Dostawa CryoTune oraz CryoCooler firmy 3P Instruments

W ostatnim czasie mieliśmy przyjemność dostarczyć do jednego z naszych klientów urządzenia CryoTune oraz CryoCooler firmy 3P Instruments. Są to innowacyjne narzędzia w dziedzinie badań sorpcji gazów, które umożliwiają prowadzenie pomiarów w różnych temperaturach. Tradycyjnie przyjmuje się, że pomiary adsorpcji standardowo wykonuje się stosując jako chłodziwo ciekły azot (ok. 77.4 K). Jednak z naukowego punktu widzenia argon i krypton są bardziej odpowiednimi adsorbatami w pomiarach powierzchni właściwej […]

Instalacja systemów EDS i EBSD w ACMIN AGH Kraków

W marcu i kwietniu 2021 zrealizowaliśmy dostawę i instalację systemów analitycznych EDS i EBSD firmy Oxford Instruments dla Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH w Krakowie.

Instalacja pierwszego mikroskopu serii VEGA4

Zakończyliśmy właśnie instalację pierwszego mikroskopu serii Tescan VEGA4 w Polsce.
Mikroskop z komorą LM oraz zintegrowanym analizatorem EDX został dostarczony do laboratorium badawczo-rozwojowego zajmującego się kruszywami i wypełniaczami mineralnymi. Urządzenie wraz z napylarką służyć będzie ocenie morfologii powierzchni oraz porowatości badanych materiałów.

Wiosenne seminaria firmy TESCAN

Zapraszamy na serię seminariów dotyczących skaningowej mikroskopii elektronowej

Instalacja urządzeń SYNC 200 oraz BS2600

Zrealizowaliśmy kolejną dostawę oraz instalację urządzeń do analizy powierzchni właściwej, porowatości i rozkładu wielkości cząstek.

Zaproszenie na 3P Adsorption Week

Zapraszamy na warsztaty online dotyczące adsorpcji i charakteryzacji materiałów porowatych!

Nowy mikroskop do analiz mineralogicznych – Tescan TIMA G4

Wraz z firmą TESCAN, przedstawiamy nową generację mikroskopu mineralogicznego TIMA.
System TIMA G4 wyposażony został w nowe rozwiązania sprzętowe i oprogramowanie do precyzyjnej identyfikacji minerałów.

27- 28.11.2019 Warsztaty poświęcone detekcji nieszczelności

Kontynuując tradycję spotkań poświęconych zagadnieniom detekcji nieszczelności chcemy zaprosić Państwo do udziału w warsztatach organizowanych przez nas oraz naszych partnerów z firm Labtech i ForTest. Szklenie odbędzie się w dniach 27- 28.11.2019 w hotelu Czarny Las (zlokalizowany w okolicach Częstochowy, przy autostradzie A1). W tym roku nasze Seminarium będzie trwało dwa dni z uwagi na rozszerzenie tematyki o urządzenia do pomiaru nieszczelności metodami powietrznymi (metodą spadku ciśnienia oraz przepływu) […]

Udział w konferencji Corrosion 2019

W dniach 27-29 maja 2019 wzięliśmy udział w konferencji Corrosion 2019 organizowanej przez Politechnikę Warszawską. Główną tematyką spotkania była ochrona przed korozją oraz hamowanie jej rozwoju między innymi poprzez stosowanie powłok metalicznych, organicznych i nieorganicznych. Poruszono także problematykę powstawania korozji w specyficznych warunkach, takich jak środowisko morskie, wystawienie na gorące spaliny czy korozja mikrobiologiczna. Więcej na ten temat możecie znaleźć Państwo na stronie konferencji: http://www.corrosion2019.pl/

Udział w konferencji dot. przygotowania próbek do obrazowania materiałów biologicznych

W dnia od 19 do 24 maja 2019 wspólnie z firmą Tescan-Orsay Physics, braliśmy udział w konferencji poświęconej technikom przygotowywania próbek dla ultra-wysoko rozdzielczego obrazowania materiałów biologicznych (Biological and soft matter sample preparation for high-resolution imaging by high vacuum techniques).

All Rights Reserved ©