Nowoczesne technologie pomiarowe dla nauki i przemysłu
  • Aparatura naukowo-badawcza i kontrolno-pomiarowa

  • Aparatura naukowo-badawcza i kontrolno-pomiarowa

marzec 2019

Udział w Automotive CEE Day, Opole

Wspólnie z naszymi partnerami z firmy Labtech wzięliśmy udział w spotkaniu Automotive CEE Day. Spotkanie było okazją do spotkania z przedstawicielami przemysłu samochodowego, którzy są już użytkownikami naszych urządzeń przeznaczonych do przemysłowej detekcji nieszczelności oraz nawiązania kontaktów z nowymi firmami. 

Udział w Ogólnopolskim Kolokwium Katalitycznym

W związku z rozpoczęciem współpracy z firmą 3P Instruments, zdecydowaliśmy się wziąć udział w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego organizowanego przez Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN. Nasza firma jest regularnym uczestnikiem tej Konferencji od prawie 20 lat.

Udział w targach EuroLab/CrimeLab, Warszawa, Pałac Kultury i Nauki

Wspólnie z naszymi partnerami byliśmy wystawcą w czasie 21 Międzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab 2019 oraz 8 Targów Techniki Kryminalistycznej CrimeLab 2019. Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które odwiedziły nasze stoisko w dniach 13-15 marca!

All Rights Reserved ©