Opublikowano dnia 21 czerwca, 2023

Szanowni Państwo,
Nasz partner, firma 3P Instruments, po raz kolejny organizuje serię darmowych seminariów online pod nazwą „Sorption World”. Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu w sorpcji gazów, 3P Instruments oferuje nie tylko techniczne rozwiązania w tej dziedzinie, ale także silne zaplecze i bogate „know how”. Zapraszamy zatem na kolejne seminaria online, które są skierowane do wszystkich, którzy wykonują pomiary sorpcji, niezależnie od rodzaju przyrządów.

Seminaria internetowe składają się z 45-minutowego wykładu45-minutowej sesji FAQ.
Jeśli mają Państwo konkretne pytania dotyczące własnych pomiarów i interpretacji, prosimy o kontakt przez formularz na dole strony. Odpowiedzi na zadane pytania pojawią się w dyskusji podczas webinaru lub bezpośrednio przez e-mail.
Wykłady będą nagrywane i udostępniane później (tylko dla zarejestrowanych uczestników).

Oto przegląd nadchodzących webinariów:
Rejestracja izoterm jedno- i wieloskładnikowych z wykorzystaniem metod dynamicznych

Recording of single- and multi-component isotherms using dynamic methods

18 lipca 2023, 9:30 - 11:00 (UTC +1)

Klasycznie, izotermy jednoskładnikowe są rejestrowane w celu scharakteryzowania i przetestowania zastosowań nowych adsorbentów. W następnym kroku możliwe jest określenie idealnej charakterystyki separacji za pomocą popularnych modeli adsorpcji, takich jak teoria idealnego zaadsorbowanego roztworu (IAS). Niestety, IAST ma zastosowanie tylko do idealnych procesów adsorpcji z powodu różnych hipotez, na których opiera się teoria, np. termodynamicznie obojętnej struktury.

Oczywistym rozwiązaniem tego problemu jest bezpośrednie zbadanie procesów koadsorpcji. W związku z tym opracowano nową metodę, którą realizują nasze urządzenia mixSorb S i mixSorb SHP. Możliwa jest zatem rejestracja zarówno izoterm jednoskładnikowych do ciśnienia 8 barów (mixSorb S) lub 50 barów (mixSorb SHP), jak i izoterm wieloskładnikowych na tym samym urządzeniu.

Zarejestruj się na seminarium:
Granice charakteryzacji powierzchni i objętości porów

The limits of surface and pore volume characterization

18 września 2023 r., godz. 9:30-11:00 (UTC +1)

Nie tylko IUPAC (Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej) zaleca stosowanie argonu w temperaturze 87 K zamiast azotu w temperaturze 77 K do charakterystyki materiałów porowatych, ale także norma ISO 9277 opisuje problemy przy stosowaniu metody BET przy użyciu N2. Pomimo, że problemy z interakcją N2 z powierzchnią materiału mogą wpływać na powierzchnię właściwą i wyniki rozkładu wielkości porów, azot w pobliżu temperatury 77 K jest nadal najczęściej stosowaną techniką, np. ze względów porównawczych. Jednak w przypadku próbek o wąskich ultramikroporach lub bardzo małej powierzchni, takich jak cienkie warstwy lub próbki nieporowate, N2 i Ar osiągają swoje granice.

Dlatego też coraz częściej zaleca się stosowanie kryptonu o stałej wartości p0 wynoszącej 0,35 kPa przy 77,35 K, ale nie uwzględnia to zależności chłodziwa od ciśnienia otoczenia. Ponieważ wartości p0 przechłodzonego ciekłego adsorbatu kryptonu nie można zmierzyć bezpośrednio, należy ją obliczyć na podstawie pomiaru temperatury chłodziwa lub dokładnej kontroli temperatury. Do dokładnych pomiarów użyliśmy nowego regulatora temperatury (cryoTune 77), który pozwala na użycie prawidłowego p0 dla przechłodzonych ciekłych adsorbatów Kr i Ar w pobliżu 77 K.

Zarejestruj się na seminarium:

Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do wzięcia udziału w seminariach, a w przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań lub wątpliwości, prosimy o bezpośrednio kontakt z nami, za pośrednictwem formularza poniżej.