Opublikowano dnia 5 lipca, 2021

W ostatnim czasie mieliśmy przyjemność dostarczyć do jednego z naszych klientów urządzenia CryoTune oraz CryoCooler firmy 3P Instruments. Są to innowacyjne narzędzia w dziedzinie badań sorpcji gazów, które umożliwiają prowadzenie pomiarów w różnych temperaturach.

Tradycyjnie przyjmuje się, że pomiary adsorpcji standardowo wykonuje się stosując jako chłodziwo ciekły azot (ok. 77.4 K). Jednak z naukowego punktu widzenia argon i krypton są bardziej odpowiednimi adsorbatami w pomiarach powierzchni właściwej i analizie porów w przypadku wielu materiałów (norma ISO9277 i najnowsze zalecenia IUPAC w Pure Appl. Chem. 87 (2015) 1051). W porównaniu z cząsteczką N2 jednoatomowe gazy szlachetne są sferycznie symetryczne. W konsekwencji orientacja przestrzenna molekuły zaadsorbowanego argonu czy kryptonu nie ma wpływu na zajmowaną przez te molekuły powierzchnię sorbentu. Interakcje między argonem i kryptonem a powierzchnią ciała stałego są również mniej podatne na polaryzację powierzchniową, ponieważ atomy gazu szlachetnego nie mają elektrycznego momentu kwadrupolowego.

Dzięki zastosowaniu CryoTune możliwe jest uzyskanie temperatur chłodziwa wymaganych w pomiarach różnych adsorbatów takich jak metan, etan, propan, n-butan, tlen, dwutlenek węgla, SF6 itp., które są używane w różnych dziedzinach nauki i przemysłu.

CryoTune wymagając tylko ciekłego azotu (stosunkowo taniego) pozwala na uzyskanie temperatur dla pomiarów sorpcyjnych w zakresie 77 – 323 K.

CryoCooler umożliwia kontrolę temperatury bez użycia cieczy kriogenicznych w zakresie < 20 K – 320 K z nieograniczonym czasem utrzymywania. Urządzenie wykorzystuje system kompresji gazu. Jedno urządzenie CryoCooler może obsługiwać do 3 celek pomiarowych.

Zarówno CryoTune jak również CryoCooler firmy 3P Instruments mogą współpracować z większością popularnych aparatów sorpcyjnych dostępnych na rynku.

Urządzenia dostarczane są w zestawie ze wszystkimi niezbędnymi akcesoriami, a ich instalacja jest niezwykle prosta i intuicyjna. 

Więcej na temat CryoTune i CryoCooler możecie się Państwo dowiedzieć z obszernej broszury, którą można pobrać poniżej: