Opublikowano dnia 15 listopada, 2023
InterNanoPoland 2023

W dniach 11-12 października 2023 odbyła się kolejna, już VII edycja konferencji InterNANO Poland. InterNanoPoland to międzynarodowe forum dla naukowców, przedsiębiorców, organizacji otoczenia biznesu oraz studentów działających w sektorze nanotechnologii i zaawansowanych materiałów.

 

Na konferencji prezentowane były najnowsze osiągnięcia naukowe i przemysłowe w dziedzinie nanotechnologii. Konferencja była także doskonałą okazją do dialogu pomiędzy światem nauki i biznesu.

Nasza obecność w trakcie Konferencji była związana ze współpracą pomiędzy między naszym partnerem – firmą TESCAN Group – a niedawno utworzonym Laboratorium SPIN-Lab Uniwersytetu Śląskiego

InterNanoPoland 2023
InterNanoPoland 2023

Firmę Tescan Group reprezentował Martin Suchanek – Area Sales Manager, który drugiego dnia Konferencji w swojej prezentacji przybliżył uczestnikom historię sukcesu firmy oraz przedstawił informacje o aktualnościach, nowościach i nowych kierunkach rozwoju.