Opublikowano dnia 3 listopada, 2022

W ostatnim czasie rozpoczęliśmy dostawy i instalacje w nowo powstałym Centrum Mikroskopowego Badania Materii SPIN-Lab Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W ramach naszych działań do SPIN-Labu trafi w sumie kilkanaście urządzeń, ale jednymi z największych są dwa duże systemy obrazowania Amber X oraz Clara firmy Tescan.
Mikroskop Amber X wyposażony jest w analizatory EDX i WDX firmy Oxford Instruments, natomiast Clara posiada zintegrowan z SEM systemem Raman firmy WITec.

Przy okazji naszych działań w Chorzowie uda się nam z pewnością nakręcić krótki „reportaż” na temat mikroskopów i samego SPIN-Labu, który za moment będzie bardzo ważnym ośrodkiem na mapie polskiej analityki!

Na zdjęciach z instalacji jest z nami m.in. Pan dr inż. Marcin Libera, który piastuje stanowisko dyrektora SPIN-Labu.
Panu Doktorowi bardzo dziękujemy za zaufanie, szereg ważnych uwag i mnóstwo rzeczowych dyskusji!

Nie jest to koniec instalacji w tym miejscu, ponieważ już w grudniu wracamy, aby instalować naprawdę specjalne urządzenie… 🙂