Opublikowano dnia 10 marca, 2020

Na początku 2020 roku firma TESCAN wprowadziła do sprzedaży nową, czwartą już generację mikroskopów VEGA oraz MIRA.
Poprzednia, trzecia generacja produkowana od 2010 roku z uwagi na swoją niezawodność, unikalne własności optyki elektronowej i doskonały stosunek ceny do jakości ugruntowała pozycję firmy Tescan na całym świecie oraz stała się kołem zamachowym rozwoju firmy.

W czwartej generacji mikroskopów zostały zachowane wszystkie zalety poprzednich generacji a zwłaszcza:

  • Unikalna optykę elektronową Wide Field OpticsTM, która wykorzystuje dodatkową soczewkę w układzie optycznym. Dodatkowa soczewka reguluje średnicę wiązki elektronowej w sposób elektromagnetyczny dzięki czemu mikroskop nie posiada zmiennych apertur (przesłon) mechanicznych stosowanych zwykle przez innych producentów. 
  • Szerokie pole widzenia i zakres powiększeń elektronowych od 2 razy.
  • Dostępność różnych trybów obrazowania – w tym tryb zwiększonej głębi ostrości -zapewniający doskonałe warunki obserwacji powierzchni o dużym zróżnicowaniu tekstury.

Seria VEGA4 i MIRA4 zyskała nowy wygląd zewnętrzny spójny z aktualną stylistyką najbardziej zaawansowanych mikroskopów i systemów firmy TESCAN. 

Obsługa mikroskopów oparta jest także o wspólną platformę oprogramowania Tescan Essence®, która oferuje szereg nowych, przydatnych funkcji przy zachowaniu wysokiej intuicyjności i prostoty obsługi.

Dodatkowo generacja czwarta mikroskopów posiada nowe własności – w tym między innymi:

  • Model antykolizyjny zapobiegający ewentualnej kolizji próbki z detektorami zainstalowanymi w komorze mikroskopu
    (w tym także detektorami EDX).
  • Opcjonalny bufor próżniowy automatycznie regulujący pracę pomp próżniowych tak aby były włączane tylko wtedy gdy jest to potrzebne. Rozwiązanie to pozwala znacząco obniżyć pobór mocy mikroskopu oraz poprawia warunki pracy z mikroskopem z uwagi na obniżenie poziomu hałasu.
  • Nowy układ elektroniczny oraz szeroka gama dostępnych detektorów opcjonalnych – w tym nowy, wysokiej jakości detektor SE do pracy trybie zmiennej próżni.
  • Zmodyfikowana komora mikroskopów zapewniająca doskonałą geometrię do instalacji szerokiej gamy dodatkowych detektorów, wyposażenia analitycznego i akcesoriów.
  • Możliwość pełnej integracji mikroskopu z systemem mikroanalizy rentgenowskiej Tescan Essence EDS.

Jesteśmy przekonani, że Tescan VEGA i MIRA czwartej generacji powtórzą sukces generacji trzeciej z uwagi na szereg unikalnych rozwiązań i własności, które znacząco podnoszą jakość pracy z mikroskopem.