Opublikowano dnia 2 września, 2021
Jak należy przechowywać cement, aby jak najdłużej był zdatny do użytku?
Ile wilgoci pochłania zupa instant?

Jeżeli któreś z powyższych pytań jest dla Państwa kluczowe, odpowiedź może stanowić urządzenie z nowej serii firmy 3P Instruments- 3P graviSorb.

3P graviSorb jest w pełni zautomatyzowanym, grawimetrycznym analizatorem sorpcji pary wodnej, który pozwala na jednoczesne badanie wielu próbek przy zachowaniu bardzo wysokiej dokładności i rozdzielczości pomiarów.
Urządzenie dokładnie mierzy izotermy adsorpcji i desorpcji pary wodnej uwzględniając jednocześnie kinetykę sorpcji.

W trakcie pomiarów monitorowana i rejestrowana jest waga nawet 12 próbek, które znajdują się w atmosferze o zmiennej wilgotności względnej. Wilgotność ta ulega zmianie w sposób automatyczny poprzez mieszanie suchego gazu nośnego ze strumieniem gazu nasyconego.

Waga karuzelowa w analizatorze 3P graviSorb pozwala na zwiększenie wydajności analizy poprzez jednoczesne badanie do 12 różnych próbek. Możliwa jest także konfiguracja 11 + 1, w której jedna z komór pozostaje pusta lub znajduje się w niej materiał referencyjny do bezpośredniego porównania.

3P graviSorb jest idealnym rozwiązaniem do określania poboru wody w badaniach R&D oraz w kontroli jakości. W pełni automatyczny proces pomiarowy wraz z przyjaznym dla użytkownika oprogramowaniem, czynią go idealnym urządzeniem do wysokowydajnych analiz.

Sorpcja pary wodnej podlega tym samym regułom fizycznym i zasadom co sorpcja gazów. Różnica w stosunku do sorpcji gazu polega na tym, że kondensacja pary wodnej nie może wpływać na wyniki pomiaru. Z tego powodu, absorpcja wody jest często mierzona grawimetrycznie w dynamicznym, wilgotnym przepływie gazu (DVSDynamic Vapor Sorption) – eksperymenty te mogą być przeprowadzane dla wielu materiałów, takich jak produkty farmaceutyczne, żywność, materiały opakowaniowe, materiały budowlane itp.

Zestawione obok przykładowe pomiary różnych materiałów, pokazują ich różną zdolność do absorpcji wody.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości...