Opublikowano dnia 7 kwietnia, 2021

Mamy ogromną przyjemność przedstawić Państwu najnowszą serię urządzeń w ofercie naszego partnera- firmy 3P Instruments/Bettersize – seria BeNano.

BeNano są najnowszej generacji analizatorami wielkości cząstek i potencjału Zeta do charakteryzacji takich materiałów jak mikroemulsje, nanocząstki, białka, liposomy, koloidy itp. 
Aparaty dostępne są w kilku konfiguracjach z których najbogatsza zawiera zintegrowany system umożliwiający pomiary z wykorzystaniem dynamicznego rozproszenia światła (DLS) do pomiarów wielkości cząstek, elektroforetycznego rozproszenia światła (ELS) do pomiaru potencjału Zeta, statycznego rozproszenia światła (SLS) i wyznaczania masy cząsteczkowej.

Cechy i zalety systemu

Wysokiej jakości laser
Wysoce czuły fotodetektor
Szeroki zakres temperatur
Szeroki zakres celek pomiarowych
Szybkie pomiary
Czuły system detekcji
Powtarzalne rezultaty
Uniwersalne oprogramowanie

Parametry systemu

Ogólne:
 • Zakres temperaturowy: od -10ºC do 110ºC (+/- 0,1ºC)
 • Standardowe źródło światła: Laser He-Ne, 10 mW, 633 nm
 • Korelator: 100 ns- 8000 s (do 4000 kanałów)
 • Detektor: APD (avalanche photodiode)
 • Kontrola natężenia: od 0,0001% do 100% (manualna lub automatyczna)
 • Kontrola kondensacji: Suche powietrze lub azot
 • Wymiary: 62,5 x 40 x 24,5 cm
 • Masa: 22 kg
 • Zasilanie: 100- 240 VAC, 50/60 Hz
Pomiar masy cząsteczkowej:
 • Zakres: od 342 do 2 x 107 Da
 • Kąt detekcji: 90º
 • Objętość próbki: 1 ml
Pomiar wielkości cząstek:
 • Zakres wielkości: od 0,3 nm do 15 µm
 • Objętość próbki: od 3 µl do 1 ml
 • Kąt detekcji: 90º
Pomiar potencjału Zeta:
 • Zakres: Bez limitu
 • Kąt detekcji: 12º
 • Zakres przewodności: 260 mS/cm
 • Wielkość próbki: od 0,75 ml do 1 ml
Pomiary z wykorzystaniem dynamicznego rozproszenia światła (DLS)

Dynamiczne rozpraszanie światła (DLS- Dynamic Light Scattering), znane również jako korelacyjna spektroskopia fotonów (PCS- Photon Correlation Spectroscopy) lub quasielastyczna spektroskopia fotonów (QLS- Quasi- elastic Light Scattering). Jest to technologia wykorzystywana do obserwacji zmian rozpraszania światła w czasie, spowodowanych ruchami cząstek zwanymi ruchami Browna. W zawiesinach mniejsze cząsteczki poruszają się szybciej, zaś większe wolniej. Detektor APD ustawiony pod kątem 90º zbiera rozproszone światło, mierzy jego intensywność i rejestruje je w czasie.

Pomiary z wykorzystaniem elektroforetycznego rozproszenia światła (ELS)

Elektroforetyczne rozpraszanie światła (ELS- Electrophoretic Light Scattering) jest technologią pomiaru ruchliwości elektroforetycznej wykorzystującą przesunięcie Dopplera. Cząstki badanej próbki są poddawane działaniu pola elektrycznego. Światło, które uległo rozproszeniu na cząstkach, dociera do detektora z częstotliwością inną niż światło padające. Jest to skutkiem efektu Dopplera. Przesunięcie to jest mierzone i przekształcane w celu oszacowania ruchliwości elektroforetycznej, a tym samym pomiaru potencjału zeta.

Pomiary z wykorzystaniem statycznego rozproszenia światła (SLS)

Statyczne rozproszenie światła (SLS- Static Light Scattering) to technologia, która umożliwia pomiar intensywności rozpraszania światła, średnią masę cząsteczkową oraz drugi współczynnik wirialny. W trakcie pomiaru badane jest natężenie rozpraszania przy różnych stężeniach. Dzięki znajomości intensywności rozpraszania i stosunku Rayleigha dla różnych stężeń (który jest stały np. dla toluenu), możliwe jest wykreślenie wykresu Debye’a.