Opublikowano dnia 22 marca, 2019

W związku z rozpoczęciem współpracy z firmą 3P Instruments, zdecydowaliśmy się wziąć udział w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego organizowanego przez Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN. Nasza firma jest regularnym uczestnikiem tej Konferencji od prawie 20 lat.