Opublikowano dnia 24 marca, 2022

Niezmiernie miło jest nam po raz kolejny zaprosić Państwa na

ADSORPTION WEEK

organizowany przez naszego partnera- firmę 3P Instruments oraz Institut für Nichtklassische Chemie e.V. (INC)
w dniach od 17 do 19 maja 2022.

W dniach 17 i 18 maja odbywać się będą wykłady na temat statycznej i dynamicznej adsorpcji gazów, wykorzystywanej w charakteryzowaniu nowatorskich materiałów porowatych.
Tematyka spotkań obejmować będzie szereg zagadnień związanych z badaniami i wykorzystaniem innowacyjnych materiałów.
Poruszone zostaną także tematy odniesień i analogii do wątków takich jak proces oczyszczania powietrza wylotowego lub separacji gazów, a także aktualnych kwestii badawczych w dziedzinie strategii dekarbonizacji (usuwania CO2 z powietrza lub gazów procesowych) czy produkcji i oczyszczania wodoru.
Możliwe będzie także pogłębianie wybranych tematów w małych grupach w trakcie zaplanowanych przerw.

W dniu 19 maja odbędą się interaktywne warsztaty doktoranckie, które pozwolą udoskonalić sposoby prowadzenia prezentacji naukowych i dyskusję na temat posterów.

Szczegółowy program wykładów znajdziecie Państwo poniżej oraz na stronie firmy 3P Instruments, gdzie dostępne są także dodatkowe informacje dotyczące opłat i warunków udziału.

Zachęcamy do rejestracji pod adresem: https://www.3p-instruments.com/adsorption-week

Rejestracja trwa do 29 kwietnia 2022

Program- 17 maja

08:30 Rejestracja

09:00 Dietmar Klank (3P Instruments 🇩🇪)
Welcome and opening remarks

09:30 Stefan Kaskel (TU Dresden 🇩🇪)
Adaptive metal-organic frameworks

10:30 Przerwa kawowa

11:00 Edwin Clatworthy (ENSICAEN 🇫🇷)
Nanosized small-pore zeolites for CO2 Separation

11:30 Andrei Kolesnikov (INC 🇩🇪)
Characterization of porous material by means of density functional theory

12:00 Robert Eschrich (3P Instruments 🇩🇪)
Exploring the capabilities of dynamic sorption analyzers

12:30 Lunch

14:00 Diana Azevedo (Universidade Federal do Ceará 🇧🇷)
An overview of cyclic adsorption-based gas phase separations

15:00 Johan Craeye (Desotec 🇧🇪)
Current and perspective trends of carbonaceous adsorbents and their applications

15:30 Przerwa kawowa

16:00 Daniel Siderius (National Institute of Standards and Technology 🇺🇸)
NIST data resources for adsorption

17:00 Uwagi końcowe i część nieoficjalna

Program- 18 maja

08:50 Powitanie– Jens Möllmer (INC 🇩🇪)

09:00 Constanze Neumann (MPI für Kohleforschung 🇩🇪)
Post-synthetic pore functionalization in MOFs

09:30 Jean Rouquerol (Aix-Marseille Université 🇫🇷)
Special interest of sample-controlled heating for the thermal treatment of adsorbents

10:30 Przerwa kawowa

11:00 Simon Krause (MPI für Festkörperforschung 🇩🇪)
Light-responsive dynamics in porous framework materials

11:30 Christina Schneidermann (HERAEUS 🇩🇪)
Porocarb – the macroporous synthetic carbon performance additive for Lithium-ion batteries and beyond

12:00 Lunch

13:30 Sebastian Behr (Fluxys TENP 🇩🇪)
Design of a large-scale industrial adsorption process for deodorization of pipeline quality natural gas

14:15 Jens Möllmer (INC 🇩🇪)
Dynamic sorption in lab scale experiments – benefits and efforts

15:00 Przerwa kawowa

15:30 Andreas Weger (R. Scheuchl 🇩🇪)
Separation of VOCs from exhaust air

16:00 Nico Guroll (Silica Verfahrenstechnik 🇩🇪)

TBA

16:30 Uwagi końcowe i część nieoficjalna